Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΡΩΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΩΪΝΟ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - THE WAY

Η κουλτούρα και η νοοτροπία που καλλιεργείται στους εργαζομένους μιας επιχείρησης δημιουργεί συγκεκριμένο τρόπο σχέσεων και συμπεριφοράς. Την αποκλειστική ευθύνη για την δημιουργία κουλτούρας την έχει ο επιχειρηματίας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει και υπεύθυνο HR (Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού) τότε υπάρχει μερίδιο ευθύνης και σ’ εκείνον. Η κουλτούρα, η νοοτροπία που κυριαρχεί μέσα σε μια επιχείρηση, αποτελεί έναν σημαντικό οδηγό συμπεριφοράς που χάρις σ’ αυτόν μπορεί να οδηγηθούμε γρηγορότερα ή πιο αργά ή ποτέ στην επιτυχία. Η κουλτούρα στην ουσία είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός ανθρώπινης ψυχολογίας, συμπεριφοράς, ενεργειών και πεποιθήσεων που συνδυάζουν ή δημιουργούν ευχαρίστηση ή πόνο, συνεργασιμότητα, αλτρουϊσμό ή άθλια στάση.

Μια ισχυρή και υγιής κουλτούρα αναπτύσσεται με ένα σαφές σύνολο αξιών και κανόνων που καθοδηγούν ενεργά τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας. Προφανώς αν οι αξίες μιας εταιρίας δεν είναι αποτυπωμένες με σαφήνεια και δεν υποστηρίζονται με συνέπεια η κουλτούρα που θα δημιουργηθεί δεν θα είναι ξεκάθαρη και συμπαγής. Μόνο όταν ο αρχηγός, ο ηγέτης μιας επιχείρησης ακολουθεί με συνέπεια το όραμα, την αποστολή και τις αξίες μιας επιχείρησης, μπορεί θα δημιουργήσει μια ξεκάθαρη και υγιής κουλτούρα, μεταξύ των ανθρώπων που απαρτίζουν την επιχείρησή του. Με την ενιαία και ξεκάθαρη κουλτούρα πετυχαίνουμε:

Σκεφτείτε τον στρατό κάθε κράτους. Δημιουργείται ένα σύστημα αξιών, που συνήθως βασίζεται στην αγάπη για την πατρίδα, την τιμή, το καθήκον και την συναδελφικότητα. Με ξεκάθαρη και ενιαία κουλτούρα, οι στρατηγοί έχουν την δυνατότητα να κινούν ένα απολύτως πειθαρχημένο σώμα εμπνέοντας το με ιδανικά και ένα όραμα που απευθύνεται στο θυμικό. Έτσι πετυχαίνουν ο οργανισμός που διοικούν, να προσαρμόζεται και να ξεπερνάει τις αντιξοότητες και να πετυχαίνει νίκες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κουλτούρα είναι τόσο ξεκάθαρη και συμπαγής που δημιουργεί ένα απολύτως δεμένο σύνολο που για τα ιδανικά του θα προβεί σε ενέργειες που σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει. Το στράτευμα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημιουργίας κουλτούρας, άσχετα αν κανείς συμφωνεί με τα ιδανικά του ή όχι.

Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε αν ο σκοπός του οργανισμού σας είναι σαφής και αν έχετε ένα συναρπαστικό σύστημα αξιών που είναι εύκολο να κατανοηθεί και κυρίως να εμπνεύσει τους εργαζομένους σας. Η κινητοποίηση και η ενεργοποίηση μιας κουλτούρας βασίζεται στον οργανισμό που κατανοεί σαφώς το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους. Είναι ευθύνη της ηγεσίας να εμπλέξει ολόκληρο τον οργανισμό, να τον ενημερώνει και να τον εμπνέει για να ζήσει το σκοπό της οργάνωσης στην κατασκευή των αξιών.

Οι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της The Way μπορούν να σας βοηθήσουν να αποτυπώσετε αποτελεσματικά τις δικές αξίες και να διαμορφώσετε ενιαία κουλτούρα στον οργανισμό σας.